NOCTURNE artist collective
NOCTURNE is een kunstenaarscollectief bestaande uit dindi. (fotografie), Henrique van Putten (sculpturen), Marie Louise Elshout (schilderen) en de 
Zweedse Birgitta Sundström Jansdotter (schilderen). Het collectief is in 2012 ontstaan vanuit een gedeelde fascinatie voor vervreemding en de meerduidige aspecten van het bestaan. Het associatieve werk van de vier vrouwelijke kunstenaars raakt sterk het vlak van de esthetiek maar is ook ambivalent; dat wat je ziet is niet altijd wat het lijkt. NOCTURNE verbeeldt een schemergebied waar ruimte is voor dwalingen, een andere werkelijkheid die niet altijd door het licht wordt geduld.

NOCTURNE is an artist collective consisting of Dindi (Photography), Henrique van Putten (sculptures), Marie Louise Elshout (painting) and Swedish Birgitta Sundström Jansdotter (painting). The collective originated in 2012 from a shared fascination with alienation and the ambiguous aspects of existence. The featured women and animals mainly depict feelings of loneliness, desire and a certain insecurity, but also show their strength. The associative work of the four women artists has a strong reference to aesthetics, but is also ambivalent, what you see isn't always what it seems. NOCTURNE depicts a darker atmosphere, environment where there is freedom to wander, a different reality that isn't always tolerated by the light.


003.jpg
news2.png